اپن آفیس چیست؟

اپن آفیس چیست؟ گمان میکنم در طول یک سال گذشته شما هم مثل من کلمه اپن آفیس را زیاد شنیده باشید. هرچند کلمه اپن آفیس واضح به نظر میرسد اما معنای دقیق آن چیست؟ مزایا و معایب کار کردن در اپن آفیس نسبت به سبک سنتی محیط های کاری یا در اصلاح کلوز آفیس چیست؟ آیا قوانین خاصی در این چیدمان جدید وجود دارد؟ پیش از اپن آفیس، معماری شرکت ها به صورت کلوز آفیس بود. در کلوز آفیس‌ها فضای کار کارمندان، به وسیله دیوار (ساخت اتاق مجزا) و یا پارتیشتن (ایجاد جعبه اختصاصی برای هر فرد) برای هر شخص تفکیک می‌شد. در یک جمله کلوز آفیس یعنی هر عضو شرکت فضای خصوصی خودش را دارد. اولین بار در دهه پنجاه میلادی شرکت ها برای کاهش هزینه‌های ساخت و ساز داخلی خود و افزایش بهره برداری از فضای کاری، اپن آفیس را ابداع کردند. اپن آفیس در حقیقت سبک جدیدی از معماری داخلی فضای شرکت ها است. در معماری اپن آفیس، این شخصی سازی حذف و میزهای کاری در یک فضای بزرگ به یکدیگر چسبانده می‌شوند. کارمندان در کنار یکدیگر کار میکنند و حتی در بعضی موارد، میزهای کار اشتراکی برای چند نفر تعبیه میشود. مزایای اپن آفیس مشاهده شده…