مازیچال – بهشت گمشده

ارتفاعات مازیچال مازیچال ، نام دهکده‌ای زیبا در نزدیکی کلاردشت است که با ارتفاع ۲۶۰۰ متری، شما را به میهمانی ابرها دعوت می‌کند. ایستادن در ارتفاعات مازیچال و نگاه به اقیانوس ابر مقابل چشمتان، احساسی وصف ناشدنی را برای شما به همراه خواهد داشت. اگر به دلایل طبیعی نیز پدیده اقیانوس ابر تشکیل نشود، وسعت دیدتان از چالوس تا نزدیکی‌های رامسر خواهد بود. محلی‌ها به درخت بلوط “مازی” یا “مازو” و به گودال “چال”می‌گویند؛ وجود درختان بلوط در این ناحیه علت اصلی این نامگذاری می‌باشد.   مسیر مازیچال ابتدای جاده‌ی مازیچال از میدان اصلی کلاردشت یا میدان حسن کیف، حدود ۷ کیلومتر فاصله دارد. ورودی این جاده در مسیر حرکت به سمت جاده عباس‌آباد می باشد. از ابتدا جاده‌خاکی ۱۷ کیلومتر به سمت ارتفاعات حرکت می‌کنید.در ابدای مسیر از جنگل‌داری باید اجازه‌ی ورود دریافت شود. در اینجا شما  در جاده‌ای جنگلی و بکر هستید که یکی از بهترین تجربه‌های رانندگی شما خواهد بود. بعد از جاده‌ی جنگلی به دشتی می‌رسید که به بالاتر از آن راهی نیست؛ حال شما در ارتفاعات مازیچال هستید و میتوانید رقص مه و نور خورشید را تماشا کنید.   گونه‌های جانوری نخستین نکته‌ای که محسورتان می کند نوازش باد کوهستان و گاهی نم‌باران در سکوت‌دلپذیر…