خالد نبی

خالد نبی گورستان و زیاتگاه خالدنبی در منطقه‌ای کوهستانی و در فاصله نود کیلومتری شمال شرق گنبدکاووس می‌باشد. راه ارتباطی زیارتگاه خالد نبی کوهستانی بوده، ولی از طریق کلاله و نمرقوزی تا آن محل راه دشواری نیست. در نزدیکی و پایین‌تر از بقعه خالد نبی، بقعه‌های عالم بابا و چوپان عطا و دره‌ای بنام پنج شیر قرار دارند. طبق روایات رایج بین اهالی، عالم بابا پدر همسر خالد نبی بوده است. چوچان عطا، شبان خالد نبی یایکی از همراهان وی می‌باشد. که همگی آنها مورد احترام ترکمن‌ها هستند. تاریخچه “خالد بن سنان” که نزد هموطنان ترکمن با عنوان “خالدنبی” مطرح است. حضرت خالد نبی بر اساس برخی اسناد آخرین پیامبر قبل از پیامبر اسلام بوده است و ۸۲ سال پیش از میلاد رسول اکرم بدنیا امده است. با مطالعاتی که در این منطقه صورت گرفته است، نظریه‌های متفاوتی برای شکل خاص این سنگها مطرح است. برخی بر ایناعتقادند که تندیسهای بزرگ نشانگر مردانی هستند که کلاه بر سر دارند و همچنین تندیسهای کوچک به شکل زنان هستند. دیگران نیز این سنگ‌ها را به صلیب تشبیه کرده‌اند. از طرفی در یک نظریه‌ی دیگر این تندیس‌های بزرگ و کوچک به اندام‌های مردان و زنان نسبت داده شده‌اند. با تمامی این اوصاف، تقریبا…